Opdruk

Adres

eology GmbH
Spitalstraße 23
97332 Volkach – Duitsland
Tel.: +49 9381 5829000
Fax: +49 9381 5829019
Email:

Informatie over het bedrijf

Registreer rechtbank: Gerechtshof van het district Würzburg
HRB-Nr: 10610
UST-Nr: 257/125/70116
USD-ID: DE-270186142

Gedelegeerd bestuurders

Daniel Unger
Axel Scheuering

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs.2 RStV

Vera Scheuering

Concept en ontwerp

jo’s büro für Gestaltung | Johannes Breidenbach
Tel.: +49 931 88045180
Fax: +49 931 88045181
E-Mail:
Web: www.jos-buero.de

Technische implementatie

SX900 | Björn Bertschy
Tel.: +49 9383 8699775
Fax: +49 9383 8699776
E-Mail:
Web: www.sx900.com

Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ons e-mailadres is . Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Aansprakelijkheid

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetgeving in overeenstemming met sectie 7 (1) van de Duitse telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud, weergegeven gegevens, feiten etc. kunnen wij ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de totstandkoming van de pagina’s geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarop wij geen invloed hebben. We zijn niet verplicht om informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen om het gebruik van informatie te verwijderen of blokkeren volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat we ons bewust worden van een specifieke juridische overtreding. Zodra we ons bewust worden van dergelijke schendingen van de wet, zullen we onmiddellijk alle inhoud verwijderen waarop we invloed kunnen uitoefenen. Voor zover er links zijn naar websites van andere providers, hebben wij geen invloed op de inhoud ervan. Om deze reden kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor deze (derde partij) inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen en herkenbare juridische overtredingen op het moment dat ze werden gelinkt. Op het moment van koppelen is geen illegale inhoud aangetroffen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Na kennisgeving van schending van rechten, zullen dergelijke links onmiddellijk worden verwijderd.

De beheerders van de pagina’s trachten altijd de auteursrechten van anderen in acht te nemen of terug te vallen op zelf gecreëerde en licentievrije werken. De inhoud en werken op deze pagina’s die door de websitebeheerder zijn gemaakt, vallen onder het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het dupliceren, verwerken, verspreiden en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan ​​voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik. Voor zover op onze website persoonsgegevens (bijv. Naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op vrijwillige basis. Het gebruik van de aanbiedingen en diensten is, voor zover mogelijk, altijd mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Wij maken hierbij uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting door derden om reclame- en informatiemateriaal toe te sturen waar niet uitdrukkelijk om is verzocht. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

Contact

Neem contact
met ons op

  +49 9381 5829000